Ergutav vedelik Blondme Schwarzkopf 12% 40 VOL (1000 ml)